poniedziałek, 5 września 2016

Różnice w aktualnych przepisach prawa w Polsce dotyczące elektronicznych faktur w zamówieniach publicznych a projektowana ustawa

W Polsce nie istnieje środowisko kompleksowej elektronizacji procesów zamówień i dostaw publicznych i nie jest możliwe obecnie wypełnienie wprowadzonego dyrektywą 2014/55/UE obowiązku odbioru przez jednostki sektora finansów publicznych ustrukturyzowanych faktur elektronicznych od dostawców. 
 
Wśród istniejących przepisów prawa w Polsce, regulacje dotyczące elektronicznych faktur oraz wymagań dotyczących ich stosowania zawarte są w ustawie o podatku od towarów i usług. Brzmienie ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 r. i definiuje pojęcie „faktury" oraz „faktury elektronicznej". Definicja ta wskazuje, że faktura elektroniczna to faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym.
Głównym aktem prawnym, z którego wynika konieczność wdrożenia planowanych e-usług jest Dyrektywa 2014/55/UE o elektronicznym fakturowaniu w dostawach publicznych, która wprowadza obowiązek odbioru przez instytucje publiczne faktur od dostawców, przesłanych w postaci elektronicznej, spełniających wymagania normy europejskiej lub jednego z zalecanych przez Komisję standardów. Jednocześnie dyrektywa wprowadza pojęcie normy europejskiej, jako wzoru (standardu) faktury elektronicznej, która to norma wraz z listą zgodnych z nią standardów będą stanowiły listę referencyjną dla postaci faktur elektronicznych odbieranych przez instytucje publiczne.

Termin transpozycji dyrektywy – 27 listopada 2018 r.
Termin publikacji normy europejskiej faktury i krótkiej listy standardów, które stanowią techniczną podstawę realizacji projektu- maj 2017 r.

Podsumowanie: W obecnym stanie prawnym na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług istnieje otoczenie prawne dla funkcjonowania faktur zgodnych z definicją ustawową, jednakże definicja ta nie jest w pełni zgodna z wymaganiami dyrektywy 2014/55/UE, gdyż dyrektywa wprowadza dodatkowy wymóg, aby e-faktura była w ustrukturyzowanym formacie elektronicznym, nie zaś w postaci dowolnego pliku np. obrazu graficznego. 

Izabela Domitrz
Grupa Biznes Polska

1 komentarz:

  1. Kwestie dotyczące elektronicznych faktur, ciągle są niedopracowane, dlatego często są poruszane i zmieniane. Całę szczęście że prawo nie działa wstecz,ale dobrze jest uważać na te przepisy i to jak się zmieniają.

    OdpowiedzUsuń