czwartek, 26 stycznia 2017

Sąd Okręgowy w Lublinie podzielił stanowisko Prezesa Urzędu w zakresie możliwości wnoszenia odwołań w oparciu o przesłankę wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniach poniżej progów unijnych

W wyroku z dnia 21 grudnia 2016 r. (sygn. akt: IX Ga 502/16) Sąd Okręgowy w Lublinie w sprawie ze skargi na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 15 września 2016 r. (sygn. akt: KIO 1674/16) podzielił stanowisko Prezesa Urzędu wskazując, iż zaskarżeniu odwołaniem w postępowaniach przed Izbą podlegają wszystkie zachowania zamawiającego w ramach badania i oceny ofert prowadzące do wadliwego, niezgodnego z przepisami ustawy Pzp wyboru najkorzystniejszej oferty, w tym zaniechanie wykluczenia wykonawcy, którego zamawiający zobowiązany był wykluczyć, a także zaniechania odrzucenia oferty, która winna była zostać przez niego odrzucona.
 Sąd podkreślił, iż w świetle wykładni językowej, jak i celowościowej art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp u podstaw decyzji zamawiającego o wyborze najkorzystniejszej oferty może leżeć każde zdarzenie niezgodne z prawem, a odwołanie w tym zakresie jest dopuszczalne i nie podlega odrzuceniu.

Wyrok z dnia 21 grudnia 2016 r. (sygn. akt: IX Ga 502/16) Sądu Okręgowego w Lublinie w sprawie ze skargi na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 15 września 2016 r. (sygn. akt: KIO 1674/16)

Rozstrzygnięcia uwzględniające skargi Prezesa Urzędu zostały wydane również przez Sąd Okręgowy w Szczecinie (wyrok z dnia 22 grudnia 2016 r., sygn. akt: II Ca 1461/16) oraz przez Sąd Okręgowy w Krakowie (wyrok z dnia 20 stycznia 2017 r., sygn. akt: XII Ga 1018/16). Jednocześnie informujemy, że dotychczas Prezes Urzędu wniósł 23 skargi na postanowienia Izby o odrzuceniu odwołania w postępowaniach poniżej progów wnoszonych na podstawie art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp.

źródło : Urząd Zamówień Publicznych

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz