czwartek, 15 września 2011

Czy można uzupełnić ofertę o zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego?

źródło: GazetaPraca
W krótkim artykule w Rzeczpospolitej autor porusza problematykę błędów w ofercie wykonawcy.

Co do zasady istnieje możliwość uzupełnienia oferty a zamawiający musi nas do tego wezwać (art. 26 ust. 3 u.p.z.p.). Interesujące jest jednak to, że jak pisze autor artykułu istnieją pewne dokumenty, których uzpełnić się już nie da. Takim dokumentem jest zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, gdyż dokumentuje ono stan na dzień wystawienia, czyli późniejszy niż termin składania ofert.

Więcej - Rzeczpospolita, Braki i omyłki w ofercie przetargowej

Autor: Witold Jarzyński

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz