sobota, 24 września 2011

Nowelizacja: Zatrudnienie więźniów - czy będziemy mieli kolejną klauzulę społeczną?

Dużo się mówi w ostatnim czasie na temat kryteriów udzielania zamówień publicznych. Niektórzy komentatorzy uważają, iż remedium na praktykę stosowania kryterium ceny mogą być klauzule społeczne (o których pisaliśmy wcześniej tutaj i tutaj). 

W tym kontekście Blog Prawa Zamówień Publicznych nie może nie wspomnieć o projekcie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, który powstał w Senacie. 

W projekcie czytamy, iż zamawiający mógłby zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, u których średnie zatrudnienie skazanych stanowiło ponad 50 % ogółu zatrudnionych oraz, iż udział zatrudnienia skazanych w zatrudnieniu ogółem nie ulegnie obniżeniu w okresie realizacji zamówienia.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy, w opinii wnioskodawców rozwiązanie takie może przyczynić się do aktywizacji zawodowej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych. 

Autor: Witold Jarzyński

1 komentarz:

  1. Czy wiadomo coś o tej nowelizacji? Projekt został odrzucony?

    OdpowiedzUsuń