czwartek, 22 września 2011

Partnerstwo hybrydowe i inicjatywa JASPERS

W magazynie FORBES czytamy ciekawy artykuł na temat połączenia środków unijnych z partnerstwem publiczno-prywatnym (tzw. partnerstwo hybrydowe). W artykule poruszono również temat europejskiej inicjatywie JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions), która wspiera projekty partnerstwa hybrydowego. 

Inicjatywa JASPERS wspiera (doradczo a nie finansowo) przygotowanie tzw. projektów „dużych” w rozumieniu prawa wspólnotowego, tj. o wartości powyżej 25 mln euro w sektorze środowiska oraz powyżej 50 mln euro w sektorze transportu i innych sektorach, które kwalifikują się do dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności. Aby projekt został objęty wsparciem, powinien mieć nietypowy i wyjątkowo skomplikowany charakter. Może to się wiązać z kwestiami środowiskowymi, pomocą publiczną, kwalifikowalnością wydatków. Atutem będzie również pilotażowy charakter, gdzie rozwiązania przyjęte dla danego projektu mogą zostać wykorzystane przy innych, podobnych przedsięwzięciach. 

Więcej: FORBES
Na temat inicjatywy JASPERS w Polsce więcej informacji można znaleźć tutaj oraz tutaj.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz