wtorek, 6 września 2011

Polski i europejski rynek zamówień publicznych w 2011 r.

Według danych przedstawionych przez Urząd Zamówień Publicznych (stan na 31 sierpnia 2011 r.) od początku 2011 roku w bazie TED - Tenders Electronic Daily (elektroniczny biuletyn zamówień publicznych) opublikowano ogółem 115.332 ogłoszeń o przetargach. Z tego: 88.159 (76,44%) przetargów zostało ogłoszonych przez stare kraje członkowskie UE. Nowe kraje opublikowały 27.173 (23,56%) przetargów. 

Polscy zamawiający opublikowali 13.710 ogłoszeń o przetargu i konkursie (w roku 2010 – 11.738). Stanowi to około 12% z wszystkich przetargów ogłoszonych przez wszystkie kraje UE. Z tego 13 ogłoszeń dotyczyło koncesji na roboty budowlane. Natomiast, w stosunku do liczby przetargów ogłoszonych przez nowe kraje członkowskie, zamówienia z Polski stanowiły około 50%.

Większość postępowań ogłoszeniowych, wszczynanych było w trybie przetargu nieograniczonego – 95,24%. Pozostałe stosowane procedury to przetarg ograniczony – 2,31%, negocjacje z ogłoszeniem - 0,72%, dialog konkurencyjny – 0,31%, konkurs – 0,16%. Najwięcej zamówień dotyczyło dostaw – 53,29%. Usługi stanowiły 39,85%, zaś roboty budowlane – 6,86% ogółu zamówień. Źródło: Informacja o Polskim i Europejskim rynku zamówień publicznych w roku 2011 (na podstawie ogłoszeń publikowanych w Dzienniku Urzędowym UE) (stan na 31 sierpnia 2011 r.), www.uzp.gov.pl.

Autor: Marta Kube

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz