środa, 14 września 2011

Polskie przepisy zaskarżone do ETS

Jak donosi dzisiejsza Rzeczpospolita, Krajowa Izba Odwoławcza postanowiła, po raz pierwszy w swej historii, zadać pytanie prejudycjalne do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS). Dotyczy ono przetargu, z którego Poczta Polska wykluczyła dwie firmy, na podstawie art. 24 ust. 1a prawa zamówień publicznych.

Przypomnijmy, iż przedmiotowy artykuł stanowi, iż z postępowania wyklucza się wykonawców, z którymi dany zamawiajacy rozwiazał albo wypowiedział umowe w sprawie zamówienia publicznego albo odstapił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okolicznosci, za które wykonawca ponosiodpowiedzialnosc, jeżeli rozwiazanie albo wypowiedzenie umowy albo odstapienie od niej nastapiło w okresie 3 lat przed wszczeciem postepowania, a wartosc niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartosci umowy.

Wątpliwości KIO budzi transpozycja do polskiego prawa przepisu dyrektywy, który mówi o poważnym wykroczeniu zawodowym. W polskim przepisie jest tym czasem mowa o niezrealizowaniu zamówienia zaledwie na 5% wartości umowy. 

Więcej: Rzeczpospolita, Unijny Trybunał zbada przepisy o przetargach

Autor: Witold Jarzyński

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz