piątek, 9 września 2011

Przegląd prasy – 9 września 2011

W tekście opublikowanym na łamach Rzeczpospolitej Jarosław Pawluk, prezes spółki Track Tec, który na liście najbogatszych Polaków tygodnika,,Wprost” zajął 13 miejsce, wskazuje, że posługiwanie się wyłącznie kryterium ceny przy wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargach infrastrukturalnych jest szkodliwe zarówno dla zamawiającego, jak i wykonawcy. Pawluk uważa, że przy udoskonalaniu prawa zamówień publicznych warto sięgać do dobrych praktyk krajów unijnych. Tam główną zasadą wyłonienia zwycięzcy jest wybór oferty najbardziej korzystnej z punktu widzenia ekonomicznego, co wcale nie musi koniecznie oznaczać najniższej ceny.


W artykule, który pojawił się na portalu bankier.pl autor przygotował studium jednego przypadku. Na tym przykładzie przeanalizowano nieprawidłowości, jakie pojawiły się w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Polecam tę analizę państwa uwadze, zwłaszcza osobom, które, na co dzień pracują przy przygotowaniu zamówień. Z pewnością pomoże im to uniknąć błędów, które są najczęściej popełniane.

Więcej: bankier.pl

Projekty realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego przyczyniają się do wzrostu PKB - czytamy na portalu Dziennik.pl - "W krajach, w których tradycja partnerstwa jest ugruntowana (Wielka Brytania, Francja, Niemcy), projekty realizowane w formule PPP stanowią oręż w walce o jak najwyższy PKB. Ponadto są wspierane przez UE, która w sposób jednoznaczny definiuje, że „zobowiązania z tytułu umów o PPP zgodnie z decyzją Eurostat nr: 18/204 z dnia 11.02.2004 r. nie są zaliczane do długu sektora finansów publicznych, jeżeli partner prywatny przejmie na siebie ryzyko związane z budową oraz co najmniej jedno z następujących ryzyk: popytu i/lub dostępności”.

Więcej: Dziennik.pl

Jak czytamy na Portalu Samorządowym, Minister Infrastruktury uważa, iż "partnerstwo publiczno-prywatne może być uzupełniającym źródłem finansowania projektów infrastrukturalnych. Nie stanie się nigdy źródłem podstawowym".

Więcej: Portal Samorządowy 

Autor: Marta Kube, Witold Jarzyński

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz