piątek, 7 października 2011

Co zrobić kiedy przedsiębiorca samodzielnie nie spełnia wszystkich warunków przetargowych?

Przedsiębiorcy, którzy dopiero co wchodzą na rynek zamówień publicznych, bardzo często nie są w stanie spełnić wszystkich stawianych im w przetargu wymagań. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie przez przedsiębiorcę z art. 26 ust. 2b ustawy prawo zamówień publicznych, czyli znaleźć firmę, która udostępni jej swój potencjał.

Zamawiający nie ma wtedy prawa wyłączyć możliwości powoływania się na cudzy potencjał. Wystarczy przedstawić zamawiającemu pisemne zobowiązanie innej firmy do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na czas konieczny do realizacji zamówienia. 

Współpraca między przedsiębiorstwami może przybrać zarówno formę umowy udostępnienia sprzętu, jak też udostępnienie pracownika.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz