niedziela, 9 października 2011

Sądy administracyjne nie zajmują się zamówieniami publicznymi

Skargi na postanowienie prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie zamówień publicznych należy kierować do sądu powszechnego, a nie administracyjnego. 

Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrując skargę kasacyjną spółki, która brała udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż prądu do oświetlenia ulic, dróg i siedziby zamawiającego, stwierdził, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny słusznie zrobił zwracając spółce skargę. Skarżący, zgodnie z pouczeniem KIO, powininen wnieśc skargę do sądu powszechnego a nie do sądu administracyjnego.

"W sprawach dotyczących zamówień publicznych stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. A to oznacza, że umowa o udzielenie zamówienia publicznego ma charakter cywilnoprawny i postępowanie o udzielenie tego zamówienia ma charakter spraw cywilnych. Sprawy cywilne rozpoznają sądy powszechne (art. 2 § 1 kodeksu postępowania cywilnego), a nie sądy administracyjne" - stwiedził NSA. 

NSA zauważył także, że postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą nie jest postępowaniem administracyjnym i nie mają tu zastosowania przepisy postępowania administracyjnego a KIO jest "specjalnym organem władzy publicznej powołanym do rozpoznawania spraw cywilnoprawnych w ramach udzielenia zamówienia publicznego". 

Sygn. akt II GSK 1842/11

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz