środa, 12 października 2011

Ograniczona konkurencja w przetargach szpitalnych?

Ceny maksymalne, zamiast cen sztywnych – takie podstawowe założenie przyjęte zostało na potrzeby sprzedaży leków do szpitali w Ustawie refundacyjnej. Niedookreśloność rozwiązań przyjętych w nowej regulacji może jednak spowodować znaczne uprzywilejowanie wytwórców kosztem hurtowni farmaceutycznych w staraniach o zamówienia publiczne w zakresie dostawy leków - czytamy na Life Science Law Blog kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. 


Zdaniem autora - brak stosownej regulacji powodować będzie zatem, że hurtownia farmaceutyczna utraci faktyczną możliwość konkurencji z wytwórcą (np. tego samego produktu lub produktu generycznego), który występować będzie w przetargu we własnym imieniu. Hurtownia działać będzie bowiem w przedziale cenowym pomiędzy urzędową ceną zbytu a urzędową ceną hurtową, zaś wytwórca będzie mógł dokonywać sprzedaży poniżej urzędowej ceny zbytu bez dolnego limitu (...) Rozwiązania przyjęte w Ustawie refundacyjnej powodują zatem, że ze względów ekonomicznych hurtownie farmaceutyczne będą być może zmuszone do rezygnacji z udziału w przetargach szpitalnych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz