wtorek, 25 października 2011

Porównanie systemów zamówień publicznych w krajach UE

Polecamy opracowane w czasie włoskiej prezydencji Porównanie krajowych systemów zamówień publicznych państw uczestniczących PPN (po angielsku) – publikacja zawierająca syntetyczny opis systemów zamówień publicznych 31 państw (27 państw członkowskich UE, a także Szwajcarii, Macedonii, Norwegii i Turcji. 

Dodatkowe informację na temat zagranicznych systemów prawa zamówień publicznych można znaleźć w Przewodniku eksportera po 44 rynkach (po polsku), przygotowanym przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP. 

Autor: Witold Jarzyński


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz