środa, 5 października 2011

Poznań pionierem PPP w gospodarce odpadami

5 października 2011 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania, który jest pierwszą inwestycją realizowaną w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Programu Infrastruktura i Środowisko.  Przedsięwzięcie o wartości ponad 1,04 mld zł zostało wsparte unijną dotacją w kwocie 352 mln zł. 

Projekt pn.: System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania będzie realizowany przy zastosowaniu hybrydowego modelu finansowania PPP. Model ten polega na wykorzystaniu krajowych środków publicznych, środków pozyskanych z Unii Europejskiej i kapitału prywatnego. Z tego względu przedsięwzięcie zostało również wsparte przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w zakresie doradztwa eksperckiego ds. prawnych, ekonomiczno-finansowych oraz technicznych. Projekt poznański jest pionierem w zakresie połączenia formuły partnerstwa publiczno-prywatnego z finansowaniem ze środków unijnych. Kolejne projekty, również w przyszłej perspektywie finansowej 2014-2020, będą mogły wzorować się na modelu wypracowanym w Poznaniu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz