środa, 19 października 2011

Prezes UZP na temat tzw. zamówień podprogowych

W wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej Jacek Sadowy – Prezes Urzędu Zamówień Publicznych - wypowiedział się na temat nowelizacji prawa zamówień publicznych, z której wynika, że już niedługo przedsiębiorcy z branży sektorowej będą musieli stosować zasady przejrzystości przy mniejszych kontraktach, czyli przy tzw. zamówieniach podprogowych. 
Prezes UZP tłumaczy w rozmowie, że wynika to wprost z traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, orzecznictwa unijnego Trybunału Sprawiedliwości oraz motywu 9 dyrektywy 2004/17/WE. Zmiany wprowadzone są w celu zapewnienia zgodności procedur z tymi zasadami. Będzie to gwarancja szerszego niż dotychczas i niedyskryminującego dostępu przedsiębiorców do tego typu zamówień. Małe i średnie przedsiębiorstwa będą miały możliwość ubiegania się o nie.
Prezes Sadowy ustosunkował się również do stanowiska zamawiających sektorowych, którzy kwestionuje w ogóle to, że muszą podlegać pod reżim zamówień publicznych. Zdaniem Prezesa UZP - zamówienia sektorowe są specyficznym rodzajem działalności, w której nadal mamy do czynienia z ograniczoną konkurencją. Obecne ograniczenie przejrzystości procedur przy udzielaniu tych zamówień negatywnie wpływa na konkurencyjność rynku i jego prawidłowy rozwój. Dlatego istnieją istotne powody do szerszego niż dzisiaj otwarcia właśnie rynku sektorowego na konkurencję. Leży to w interesie prawidłowego rozwoju polskiej gospodarki, szczególnie rozwój małych i średnich przedsiębiorstw głównie zainteresowanych takimi zamówieniami.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz