środa, 19 października 2011

Niejednoznaczne przepisy blokują PPP w Krakowie?

Miasto Kraków szuka nowych możliwości finansowania inwestycji. Niestety, na przeszkodzie stają wątpliwości z interpretacją przepisów - czytamy na onet.pl
"Problem w tym, że przepisy niejasno regulują taką możliwość w przypadku obecnego wysokiego zadłużenia miasta. - Nie ma jednoznacznych zasad zaliczania projektów realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego do długo publicznego. W naszym przypadku jest więc potrzeba indywidualnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, czy dana inwestycja się nadaje do formuły PPP". 
Miasta szukają również innych możliwości na finansowanie inwestycji:
"Najdroższymi inwestycjami, dla których miasto szuka prywatnego wsparcia jest budowa trzech brakujących tras III obwodnicy: Zwierzynieckiej, Pychowickiej i Łagiewnickiej. Wiceprezydent Trzmiel informuje: - W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym mamy zabezpieczone środki budżetowe na wspominane inwestycje ale w latach 2016 - 2028. Szukamy więc innych rozwiązań. Jeżeli znajdziemy możliwość finansowania zewnętrznego tych zadań bez zaliczania do długu publicznego, to ogłosimy przetarg. Inne rozwiązania, to stworzenie spółek specjalnego przeznaczenia, bądź zobowiązania płatne z odroczeniem. Jeżeli w okresie programowania dotacji unijnych na lata 2014-2020 pojawią środki na tego typu inwestycje, to będziemy o nie zabiegać".
Więcej: onet.pl
Najdroższymi inwestycjami, dla których miasto szuka prywatnego wsparcia jest budowa trzech brakujących tras III obwodnicy: Zwierzynieckiej, Pychowickiej i Łagiewnickiej. Wiceprezydent Trzmiel informuje: - W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym mamy zabezpieczone środki budżetowe na wspominane inwestycje ale w latach 2016 - 2028. Szukamy więc innych rozwiązań. Jeżeli znajdziemy możliwość finansowania zewnętrznego tych zadań bez zaliczania do długu publicznego, to ogłosimy przetarg. Inne rozwiązania, to stworzenie spółek specjalnego przeznaczenia, bądź zobowiązania płatne z odroczeniem. Jeżeli w okresie programowania dotacji unijnych na lata 2014-2020 pojawią środki na tego typu inwestycje, to będziemy o nie zabiegać.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz