poniedziałek, 24 października 2011

Samorząd ma 12 mln zł a najniższa oferta to 47 mln zł

W artykule "Czy tylko u nas inwestycje infrastrukturalne są zawsze droższe niż zakładano?" pisaliśmy, iż na całym świecie istnieje problem niedoszacowania inwestycji publicznych przez zamawiających (w 9 na 10 projektach budowy infrastruktury transportowej koszty są niedoszacowane). Najnowsza inwestycja w formule PPP z Dolnego Śląska pokazuje, iż takie problemy istnieją również w Polsce. 

Jak czytamy na portalu Województwa Dolnośląskiego minął termin składania ofert w przetargu na przebudowę i bieżące utrzymanie 12-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 342 między Wrocławiem a Obornikami Śląskimi realizowanej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Ostatecznie swoje oferty złożyło sześć z nich. Kwoty zaproponowane przez oferentów zamykają się w przedziale od 46 do ponad 115 mln zł na 12 lat, które będą objęte kontraktem.Niestety, Zarząd Dolnego Śląska na realizację przedsięwzięcia  przeznaczył jedynie 11,92 mln zł.

Autor: Witold Jarzyński

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz