poniedziałek, 17 października 2011

UOKiK ukarał małżeństwo ustawiające przetargi

Jak informuje portal wyborcza.biz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakrył małżeństwo, które prowadząc dwie niezależne firmy, w sposób niezgodny z prawem wygrało 19 przetargów.

Prawo nie zabrania małżeństwom prowadzenia dwóch firm ani ich udziału w tym samym przetargu. Niedopuszczalne jest jednak uzgadnianie ofert, a taki przypadek wykrył UOKiK. Jego decyzja dotyczy spółek Zebra Max i Zebra 2, których właścicielami są małżonkowie formalnie będący w separacji. Obie firmy zajmują się wykonywaniem znaków drogowych poziomych i pionowych oraz ich konserwacją. Według UOKiK, przystępując do przetargów, małżonkowie ustalali swoje oferty. Jeśli były one dwiema najkorzystniejszymi, wówczas zwycięzca rezygnował z umowy (np. nie uzupełniał dokumentacji lub nie prostował łatwych do poprawienia pomyłek w dokumentacji). W efekcie wybierana była droższa oferta drugiego ze współmałżonków. UOKiK stwierdził, że małżonkowie zastosowali taką taktykę w 19 przetargach organizowanych przez zarządców dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich w różnych częściach Polski. Wartość poszczególnych zamówień wahała się od kilku tysięcy do blisko dwóch milionów złotych.

Więcej: Małżeństwo podstępem wygrywało przetargi. Teraz spotka je sroga kara

Więcej na temat zmowy przetargowej: Zmowa przetargowa (bid rigging)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz