wtorek, 11 października 2011

Zamówienia publiczne, a branża ochrony

Z zakresu usług i ochrony mienia w pierwszym półroczu 2011 roku wszczętych zostało 2214 postępowań o zamówienia publiczne.  

Największą liczbę takich postępowań ogłoszonych zostało w województwie śląskim – 444 zamówienia. Drugie miejsce zajmuje województwo mazowieckie – 431 zamówień. Najmniej zamówień wszczęto zaś w województwie podlaskim, bo jedynie 39. 

Pod względem wartości udzielanych zamówień dominującą pozycję zajmuje mazowieckie. Od stycznie do czerwca 2011 roku na ochronę osób i mienia przeznaczono 182 254 277 zł.

Przy tego typu zamówieniach najczęściej stosowany był tryb przetargu nieograniczonego, bo stanowił 79% wszystkich ogłaszanych zamówień. Często korzystano również z tryby zapytania o cenę.

Województwo inwestora
Wartość przetargów w polskich złotych
Mazowieckie
186 254 277,00
Pomorskie
82 266 370,00
Śląskie
64 448 289,46
Wielkopolskie
43 487 133,95
Małopolskie
42 539 983,00
Zachodniopomorskie
33 716 636,32
Kujawsko-pomorskie
33 142 853,00
Łódzkie
29 453 409,00
Dolnośląskie
27 934 262,00
Lubuskie
17 718 459,00
Warmińsko-Mazurskie
15 709 626,00
Lubelskie
11 759 366,00
Podkarpackie
10 257 776,03
Opolskie
8 864 334,26
Świętokrzyskie
7 998 090,76
Podlaskie
5 918 248,12
Suma całkowita:
621 469 479,58
Źródło: Zamówienia publiczne w branży ochrony, Zamówienia publiczne DORADCA nr 9 2011
Autor: Marta Kube

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz