poniedziałek, 21 listopada 2011

Kierownik jednostki podzieli się odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Nowelizacja ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych została już opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz.U. nr 240, poz. 1429) i zacznie obowiązywać po trzech miesiącach, a zatem od 11 lutego 2012 r.

Dr Tomasz Strąk z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego przyznaje, że nowelizacja rozszerza odpowiedzialność m.in. w zakresie zamówień publicznych. Odpowiedzą jednak nie tylko osoby, które dokonały zamówienia publicznego, ale także te, które przygotowywały i przeprowadzały postępowanie przetargowe. Jeśli chodzi o pracowników jednostki to dobry kierunek zmian – ocenia Tomasz Strąk. Zdarza się bowiem, że pracownicy jednostek, w których są specjalne komórki ds. zamówień, uczestniczą w istotnych czynnościach postępowania, niejednokrotnie ze skutkiem przesądzającym jego wynik, a postępowanie w imieniu zamawiającego prowadzi inna jego komórka i ona ostatecznie ponosi odpowiedzialność za wynik postępowania - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.


 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz