poniedziałek, 5 września 2011

Nowelizacja: Zmiany w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Urząd Zamówień Publicznych opublikował streszczenie podstawowych zmian jakie zostaną wprowadzone w kwestii odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za prawidłowość postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, na mocy przyjętego 19 sierpnia 2011 roku   przez Sejm projektu ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 4465).

Ustawa trafiła obecnie do Senatu (tutaj można prześledzić ścieżkę legislacyjną projektu). 

W zakresie prawa zamówień publicznych projekt przewiduje m.in.:
  1. Poszerzenie katalogu osób, które będą mogły ponosić odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
  2. Wprowadzenie odpowiedzialności osób, które wykonują obowiązki lub, którym je powierzono, na podstawie ustawy, w zakresie, w jakim ich działania lub zaniechania mogą stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
  3. Rozszerzenie zakresu przedmiotowego czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych związane z udzielaniem zamówień publicznych;
  4. Wzmocnienie odpowiedzialności kierownika zamawiającego za zaniedbanie lub niewypełnienie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej dotyczącej zamówień publicznych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz