piątek, 18 listopada 2011

Uczelnie pomogą w przetargach - powstaną studia z zamówień publicznych

Jedną z nich ma być warszawskie SGH
Studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych ma uruchomić 7 dużych uczelni w porozumieniu z Urzędem Zamówień Publicznych. Kwalifikacje będzie tam mogło podnosić ponad 13 tys. osób przygotowujących przetargi - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Podniesienie poziomu kwalifikacji zamawiających ma zmniejszyć liczbę odwołań od procedur przetargowych. Największym problemem systemu zamówień jest nieuzasadnione odstępowanie przez zamawiających od obowiązku stosowania procedur otwartych i gwarantujących wszystkim potencjalnym wykonawcom dostęp do zamówień publicznych. Wprawdzie ostatnie zmiany w prawie przynoszą tu istotne dobre efekty (ponad 80 proc. postępowań prowadzonych jest w procedurach otwartych), ale nadal ryzyko nieprawidłowości jest tu duże – podkreśla prezes UZP.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza