czwartek, 3 listopada 2011

Kryteria oceny ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

Jak czytamy na stronach Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Urząd Zamówień Publicznych opublikował opracowanie dot. stosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. 

To 169-stronnicowe opracowanie można pobrać tutaj.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz