czwartek, 3 listopada 2011

Podręcznik „Ekologiczne zakupy!” druga edycja

Jak informuje Urząd Zamówień Publicznych w dniu 25 października 2011 r. Komisja Europejska opublikowała drugie wydanie podręcznika pt. „Ekologiczne zakupy! - Podręcznik na temat ekologicznych zamówień publicznych”. Stanowi on przydatne narzędzie mające na celu pomoc instytucjom publicznym w zakupie dóbr i usług o mniejszym oddziaływaniu na środowisko. Druga wersja podręcznika zawiera m.in.:

• Wskazówki na temat uwzględnienia aspektów środowiskowych na poszczególnych etapach procedury przetargowej;

• Przykłady zielonych zamówień zrealizowanych przez instytucje zamawiające w państwach członkowskich UE;

• Podejście GPP w odniesieniu do kluczowych sektorów (obejmujących budownictwo, usługi gastronomiczne i cateringowe, energię elektryczną oraz drewno).

Jednocześnie opracowano skróconą wersję podręcznika, stanowiącą podsumowanie tematyki zielonych zamówień publicznych.

W chwili obecnej dokumenty te dostępne są jedynie w wersji angielskiej.

Podręcznik

Streszczenie


Kryteria GPP w polskiej wersji językowej

Dodatkowo, na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej Środowisko, udostępniona została polska wersja językowa kryteriów opracowanych dla następujących grup produktów:

• Kogeneracja (Skojarzona gospodarka energetyczna);

• Izolacja cieplna;

• Okna (w tym drzwi przeszklone i świetliki);

• Płyty ścienne.

Dokumenty dostępne są pod następującym linkiem.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz