sobota, 12 listopada 2011

Ryszard Grobelny: Ostrożnie z PPP

Ze względu na kryzys będziemy częściej sięgać po rozwiązania w formule PPP, ponieważ sytuacja kryzysowa stwarza potrzebę, by takie partnerstwo zawiązać, a partnerstwo jest konieczne do gospodarczego i społecznego rozwoju jednostek lokalnych. Partnerstwo publiczno-prywatne może być dobrym rozwiązaniem dla samorządów, jednak nie należy go też mitologizować. Przykładowo, pomysły realizacji parkingów w ramach PPP napotkały trudności związane z dużymi oczekiwaniami partnerów, dotyczącymi właśnie odpłatności za korzystanie z nich – mówi Ryszard Grobelny.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz