poniedziałek, 14 listopada 2011

W przyszłym roku będą obowiązywać nowe progi

Podniesienie progów to nie koniec zmian. W przyszłym roku inny będzie też kurs euro wobec złotego stosowany przy przeliczaniu progów unijnych na walutę polską. Dzisiaj na potrzeby zamówień przyjmuje się, że jedno euro jest warte 3,839 zł. Od nowego roku ma zaś mieć wartość 4,0196 zł.

Dla robót budowlanych próg ten – tak jak i dziś – będzie jednolity i wyniesie 5 mln euro. Zmiany wynikają z dwóch projektów rozporządzeń prezesa Rady Ministrów: w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, i w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz