czwartek, 24 listopada 2011

Urzędnikom doradzają prawnicy nie zawsze z górnej półki

W przetargach na wybór kancelarii prawnych urzędy często kierują się tylko ceną. Problem zauważa prezes Urzędu Zamówień Publicznych i przygotowuje dokument mający zachęcić do stosowania innych kryteriów - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Od kilku miesięcy można zaobserwować wysyp przetargów na obsługę prawną. Jeszcze przed niespełna dwoma laty usługi tego typu mogły być zamawiane z wolnej ręki. Wcześniej zawarte umowy zakończyły się, a kolejne, zgodnie z obowiązującą od stycznia 2010 r. nowelizacją ustawy – Prawo zamówień publicznych, powinny już być zawierane w trybach konkurencyjnych. Problem w tym, że w wielu takich przetargach jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Z jednej strony prowadzi to do obniżania cen. Z drugiej strony pojawia się pytanie o jakość takiego doradztwa. Zamawiający tłumaczą najczęściej, że nie muszą stosować dodatkowych kryteriów, gdyż tak formułują warunki udziału w przetargu, że mogą je spełnić jedynie doświadczone i sprawdzone kancelarie.

***

Jak rozwiązać ten problem? Polecamy analizę Fudnacji FOR Najniższa cena w przetargach publicznych – gdzie naprawdę leży problem?

Możemy w niej przeczytać, iż rozwiązaniem tego problemu jest poszerzenie katalogu obowiązkowych kryteriów w stosunku do niektórych zamówień (np. intelektualnych):
"W poszczególnych rodzajach zamówień lub w konkretnych sektorach może to okazać się racjonalne i uzasadnione (np. prace projektowe o charakterze intelektualnym). Takie rozwiązanie funkcjonuje już odnośnie zakupu niektórych pojazdów samochodowych, gdzie oprócz ceny obowiązkowym kryterium wyboru oferty są: (1) zużycie energii, (2) emisja dwutlenku węgla, (3) emisje zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów. Do tego nie trzeba jednak zmieniać przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – wystarczy, aby poszczególni ministrowie wydali rozporządzenia w oparciu o art. 91 ust. 8 u.p.z.p. Takie decyzje powinny być podejmowane jednak zawsze po dogłębnej analizie skutków regulacji".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz