czwartek, 24 listopada 2011

Konferencja polskiej prezydencji nt. zrównoważonych zamówień publicznych

2 grudnia 2011 r. w Warszawie obędzie się konferencja polskiej Prezydencji poświęcona problematyce zrównoważonych zamówień publicznych. Celem konferencji, organizowanej przez Urząd Zamówień Publicznych w ramach polskiej Prezydencji w Radzie UE, jest upowszechnienie informacji na temat środowiskowych oraz społecznych aspektów zamówień publicznych. Przedmiotem dyskusji będą zagadnienia związane z uwarunkowaniami prawnymi zrównoważonych zamówień publicznych, kryteriami środowiskowymi oraz klauzulami społecznymi umożliwiającymi rozwój ekonomii społecznej. W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną przykłady zastosowania zielonych i społecznie odpowiedzialnych (zrównoważonych) zamówień publicznych w Polsce oraz w wybranych krajach europejskich.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz