czwartek, 1 grudnia 2011

Załamanie w segmencie budowlanym?

źródło: www.mi.gov.pl
W październiku 2011 roku liczba ogłoszeń o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia spadła względem miesiąca poprzedniego o 3,92 proc. Spadek względem października 2010 roku był większy i wyniósł 6,37 proc. Więcej postępowań niż w październiku 2011 roku ogłoszono w październiku 2007 roku - 16 tys. 105 oraz w październiku 2010 - 17 tys. 124. Należy podkreślić, że łączna liczba ogłoszonych w październiku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego nie wypada najgorzej na przestrzeni kilku ostatnich lat.

Październik 2011 roku był jednak najgorszym od 5 lat miesiącem dla branży budowlanej. W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane można już mówić o kryzysie. Względem września 2011 roku w relacji miesięcznej spadek w kategorii roboty budowlane wyniósł 32 proc. Należy jednak pamiętać, że jest to typowy sezonowy spadek, jaki mogliśmy obserwować w latach ubiegłych. 

W ujęciu rocznym ujemna dynamika w branży budowlanej w październiku 2011 roku wyniosła 22,28 proc. mniej niż w roku ubiegłym.

Miesiąc/kategoria
Październik 2007
Październik 2008
Październik 2009
Październik 2010
Wrzesień 2011
Październik 2011
Dostawy usług
4235
3904
3955
5340
5582
5082
Roboty budowlane
4816
4480
3753
4990
3878
5708
Dostawy towarów
7054
6703
5524
6794
6573
5898
 Tabela. 1 Liczba ogłoszeń o przetargach w poszczególnych kategoriach w wybranych przedziałach czasowych

Okres/Województwo
Październik 2010
Październik 2011
Dolnośląskie
1337
1292
Kujawsko-Pomorskie
807
744
Lubelskie
935
831
Lubuskie
452
339
Łódzkie
935
849
Małopolskie
1704
1598
Mazowieckie
2958
2840
Opolskie
386
337
Podkarpackie
1017
885
Podlaskie
503
444
Pomorskie
1018
1076
Śląskie
1689
1632
Świętokrzyskie
474
483
Warmińsko-Mazurskie
685
680
Wielopolskie
1357
1235
Zachodniopomorskie
867
767
Tabela 2 Liczba ogłoszeń o przetargach w poszczególnych województwach


Źródło: eGospodarka
Autor: Marta Kube

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz