czwartek, 12 stycznia 2012

Odwołania w 2011 r. - droga elektroniczna coraz popularniejsza

Urząd Zamówień Publicznych przedstawił zestawienie danych statystycznych dotyczących rozpoznawania przez Krajową Izbę Odwoławczą w 2011 r. odwołań wnoszonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Łącznie w 2011 r. wniesiono 2820 odwołań (dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku wniesiono 2823 odwołania). KIO rozstrzygnęła 2789 odwołań (w 2010 r. rozstrzygnięto 3024 odwołania).


Rozstrzygnięcia KIO:
  • zwrot odwołania postanowieniem Prezesa KIO z powodu nie uiszczenia wpisu lub nie uzupełnienia braków formalnych – 311 odwołań (11%) - w 2010 r. 10%
  • umorzenie postępowania w związku z uwzględnieniem przez zamawiającego w całości zarzutów odwołania – 412 odwołań (15%) - w 2010 r. 10% 
  • umorzenie postępowania w związku z cofnięciem odwołania – 329 odwołań (12%) - w 2010 r. również 12% 
  • odrzucenie odwołania – 174 odwołania (6%) - w 2010 r. 9% 
  • oddalenie odwołania – 859 odwołań (31%) - w 2010 r. 33% 
  • uwzględnienie odwołania – 704 odwołania (25%) - w 2010 r. 26%
Odnośnie terminowości rozpoznawania odwołań w 2011 r. to przeciętny czas oczekiwania na posiedzenie wyniósł 7 dni a czas oczekiwania na orzeczenie 12 dni. Dla porównania w 2010 roku czas oczekiwania na posiedzenie wynosił 14 dni, a na orzeczenie – 18 dni.

Liczba odwołań wniesionych drogą elektroniczną wyniosła 307 co stanowiło 11 % odwołań. Dla porównania w 2010 r. wniesiono 125 odwołań drogą elektroniczną, co stanowiło 6% odwołań wniesionych na nowych zasadach.


źródło: Urząd Zamówień Publicznych


autor: Witold Jarzyński

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz