piątek, 13 stycznia 2012

Testowa wersja Platformy Aukcji Elektronicznych zamówień publicznych

Urząd Zamówień Publicznych przygotował zmodyfikowaną wersję Platformy Aukcji Elektronicznych, która została wystawiona do publicznych testów. Przeznaczeniem platformy jest umożliwienie prowadzenia aukcji elektronicznych – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – jako sposobu dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniach prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem.

Wersja testowa Platformy została umieszczona pod adresem http://aukcje-beta.uzp.gov.pl. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania platformy można zgłaszać  do 17 lutego 2012 r. na adres aukcje.zgloszenia@uzp.gov.pl.

źródło: UZP 
Autor: Witold Jarzyński

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz