czwartek, 26 stycznia 2012

PPP w statystyce - podział ryzyk i raportowanie zobowiązań

Europejskie Centrum Wiedzy PPP (European PPP Expertise Centre — EPEC) opublikowało bardzo ciekawy przewodnik na temat partnerstwa publiczno - prywatnego (PPP w statystyce - podział ryzyk i raportowanie zobowiązań. Praktyczny przewodnik). EPEC to wspólna inicjatywa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), Komisji Europejskiej, państw członkowskich Unii Europejskiej i krajów kandydujących oraz kilku innych państw. W publikacji wyjaśniono znaczenie i cele sposobów ujmowania PPP z punktu widzenia zasad rachunkowości i statystyki, a także przedstawiono zasady stosowane przez Eurostat przy określaniu wpływu PPP na dług i deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych.

Dokument składa się z dwóch części, tj.:
  • krótkiego opisu podstaw prawnych; 
  • listy sprawdzającej służącej do określania sposobu ujmowania zobowiązań projektu z punktu widzenia statystyki.
źródło: www.eib.orgBrak komentarzy:

Publikowanie komentarza