poniedziałek, 20 lutego 2012

Jak walczyć ze zmową przetargową?

Zmowa przetargowa to porozumienie, którego celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym, polegające w szczególności na uzgadnianiu przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu lub przez tych przedsiębiorców i przedsiębiorcę będącego organizatorem przetargu warunków składanych ofert, w szczególności zakresu prac lub ceny. 

Ponieważ wykrycie zmowy przetargowej - tak jak każdego porozumienia ograniczającego konkurencję - jest bardzo trudne, OECD przygotowało wytyczne, które mogą pomóc zamawiajacym i wykonawcom w identyfikacji i przeciwdziałaniu zmowom w przetargach publicznych.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza