poniedziałek, 20 lutego 2012

Zamówienia publiczne w wybranych państwach UE

PARP zaprezentował publikację Zamówienia publiczne w wybranych państwach Unii Europejskiej, która jest przewodnikiem po regulacjach i procedurach zamówień publicznych w krajach UE, przydatnym przede wszystkim z punktu widzenia wykonawcy ubiegającego się o zamówienia publiczne.

Podmioty zainteresowane zamówieniami ogłaszanymi w innych państwach UE znajdą w nim wskazówki: 
- gdzie szukać informacji o zamówieniach publicznych, 
- jakie wymagania muszą spełniać wykonawcy, 
- jakie dokumenty powinni przedstawić, 
- jakie obowiązują procedury oceny ofert oraz 
- procedury odwoławcze.

Publikacja została przygotowana w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pn. „Nowe podejście do zamówień publicznych – szkolenia i doradztwo”, realizowanego w partnerstwie z Urzędem Zamówień Publicznych.

źródło: PARP

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza