wtorek, 24 kwietnia 2012

Strategia na rzecz e-zamówień

Komisja Europejska opublikowała na swej stronie komunikat „Strategia na rzecz e-zamówień” (COM(2012)179). W komunikacie przedstawiono strategiczne znaczenie elektronicznych zamówień publicznych (e-zamówień), a także najważniejsze planowane przez Komisję działania wspierające pełne przejście na e-zamówienia w UE.

Instytucje i podmioty zamawiające, które wprowadziły już e-zamówienia, osiągają zazwyczaj oszczędności pomiędzy 5 a 20 %; z ich doświadczeń wynika również, że koszty inwestycji szybko się zwracają. Biorąc pod uwagę rozmiar całego rynku zamówień publicznych w UE, każde 5% oszczędności może oznaczać dodatkowe 100 mld EUR w budżetach publicznych. E-zamówienia to również znaczne korzyści dla środowiska – zmniejszenie zużycia papieru i ograniczenie konieczności transportu, jak również zmniejszenie kosztów prowadzenia archiwum i związanego z tym zużycia energii - czytamy w komunikacie. 

źródło: Urząd Zamówień Publicznych

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz