piątek, 20 kwietnia 2012

Jak zmusić zamawiającego do zawarcia umowy?

W treści art. 94 PZP polski ustawodawca implementował, zawartą w art. 2a ust. 2 dyrektywy odwoławczej, zasadę standstill, która określa minimalny okres zawieszenia dopuszczalności zawarcia umowy o zamówienie publiczne w celu ewentualnego skorzystania przez konkurentów z ochrony w postaci środków ochrony prawnej. Polskie regulacje zawierają więc minimalne terminy, po których można zawrzeć umowę, jednak milczą na temat terminów maksymalnych.

Problem ten został niedawno dostrzeżony przez PKPP "Lewiatan" w Czarnej Księdze Barier 2012, o której pisaliśmy wcześniej. Lewiatan proponuje "wprowadzenie przepisów dających rozsądny czas od wyłonienia wykonawcy do podpisania umowy (a nie najkrótszego) i odszkodowań w przypadku niezawarcia takiej umowy". Zdanem Lewiatana spowoduje to "zwiększenie odpowiedzialność zamawiających powodująca lepsze planowanie zamówień i harmonogramów".

Niestety eksperci Lewiatana nie podali jakie terminy byłyby "rozsądne" i pewnie nie jest to przypadkowe. Tym samym raczej nie należy się spodziewać szybkiej nowelizacji PZP w tym zakresie.

Nie oznacza to jedank, że wykonawcy nie mają jak "przymusić" zamawiającego do zawarcia umowy o zamówienie publiczne. Z pomocą przychodzi tutaj kodeks cywilny a konkretnie art. 64 KC, zgodnie z którym prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające obowiązek danej osoby do złożenia oznaczonego oświadczenia woli, zastępuje to oświadczenie. Analogiczna regulacja znajduje się w kodeksie postępowania cywilnego - zgodnie z art. 1047 § 1 jeżeli dłużnik jest obowiązany do złożenia oznaczonego oświadczenia woli, prawomocne orzeczenie sądu zobowiązujące do złożenia oświadczenia zastępuje oświadczenie dłużnika.


* * *


Aktualizacja: tak się złożyło, że niemal w tym samym czasie na blogu "W szponach zamówień" (O związaniu ofertą i obowiązku zawarcia umowy) poruszono ten sam temat co u nas. We wspomnianym artykule zamieczono dodatkowo odniesienie do sprawy, w której wykonawca żąda zawarcia umowy w trybie art. 64 KC. Polecamy!Autor: Witold Jarzyński

2 komentarze:

  1. Super artykuł. Pozdrawiam serdecznie.

    OdpowiedzUsuń
  2. Akurat ja się na tych kwestiach nie znam więc nie będę się wypowiadał w takich tematach. Jestem za to zdania, ze jeśli mam jakiś problem natury prawnej to wiem, że w https://jakubowskazawada.com/ zawsze uzyskałem satysfakcjonująca mnie pomoc.

    OdpowiedzUsuń