piątek, 25 maja 2012

Zniknie zaporowa kwota wpisu od skargi na orzeczenie KIO?

Nie 5 mln zł, ale maksymalnie 100 tys. zł będzie wynosić opłata od skargi do sądu na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych ujawnił, że Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad zmianą ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zgodnie z jej założeniami opłata od skargi byłaby stała i wynosiła pięciokrotność wpisu od odwołania do KIO. Przedsiębiorcy płaciliby odpowiednio: 37,5 tys. zł, 50 tys. zł, 75 tys. zł lub maksymalnie 100 tys. zł. - czytamy na portalu Lex.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz