czwartek, 24 maja 2012

Blog PZP złożył kolejny wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Blog Prawa Zamówień Publicznych złożył do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Wniosek dotyczy udostępnienie przyjętego w dniu 8 maja 2012 r. przez Radę Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. UZP informował o tym fakcie na swojej stronie internetowej.

Autor: Witold Jarzyński

2 komentarze: