środa, 30 maja 2012

Rząd przyjął projekt ustawy w sprawie spłaty niezaspokojonych należności przedsiębiorców za niektóre prace, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

Zaproponowane rozwiązania mają zapobiegać negatywnym skutkom finansowym niezrealizowania przez generalnego wykonawcę płatności na rzecz podwykonawców (małych i średnich przedsiębiorców) - czytamy w komunikacie Rady Ministrów. 

Intencją Rządu jest to, aby zabezpieczyć interesy podwykonawców w kontraktach na roboty budowlane realizowane w ramach zamówień publicznych udzielanych przez GDDKiA. Regulacja ta obejmie wszczęte przez GDDKiA postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz już udzielone zamówienia publiczne na roboty budowlane. 

Warto jednak zaznaczyć, że projektowana ustawa ma być rozwiązaniem doraźnym. Rząd, z uwagi na konieczność przeprowadzenia konsultacji z samorządami, zdecydował o włączeniu do odrębnej ustawy zagadnień systemowego uregulowania kwestii pomocy dla podwykonawców, pracujących dla wykonawców zamówień udzielonych w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

Pełna nazwa projektu:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz