środa, 13 czerwca 2012

E-szkolenia z zamówień publicznych

Szkolenia przez Internet cieszą się coraz większą popularnością. Nie jest to zaskakujące ze względu na liczne zalety, między innymi komfort uczestnictwa, niższa cena, możliwość wielokrotnego odtworzenia. On-line można obejrzeć wiele szkoleń z zakresu tzw. miękkich umiejętności, zarządzania, marketingu.

Niewiele jest natomiast szkoleń twardych, związanych z nabywaniem wiedzy merytorycznej, udostępnianych w ten sposób.

Centrum Szkoleń Administracji Publicznej APEXnet, jako pierwsze w Polsce, zaproponowało swoim klientom szkolenia z zamówień publicznych przez Internet.

Dwaj wybitni eksperci z tej dziedziny, Grzegorz Czaban i Łukasz Czaban, dzielą się wiedzą z tematów szczegółowych:

- Zasady ustalania wartości zamówienia publicznego

- Zasady prowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

- Umowa w sprawie zamówienia publicznego

- Kryteria oceny ofert


Na stronie:

http://www.ementor.pl/szkolenia/administracja_pub

można obejrzeć bezpłatnie fragmenty szkoleń oraz w kilku prostych kliknięciach uzyskać dostęp do całości filmów. W przygotowaniu kolejne filmy.


* * *
źródło: APEXnet


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz