piątek, 1 czerwca 2012

KE ponagla Polskę w sprawie wdrożenia dyrektywy obronnej

Komisja Europejska poraz kolejny zwróciła Polsce uwagę, iż nie wdrożono do naszego porządku prawnego przepisó tzw. dyrektywy obronnej. Austria i Polska zostały wezwane do poinformowania Komisji Europejskiej w ciągu najbliższych dwóch miesięcy o środkach podjętych w celu transpozycji przepisów UE w sprawie zamówień publicznych w dziedzinie obronności (dyrektywa 2009/81/WE).  Jeżeli władze Austrii i Polski nie dokonają zgłoszenia wymaganych środków wykonawczych w terminie dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wystąpić o nałożenie kar finansowych - czytamy w komunikacie prasowym KE.

Rada Ministrów 8 maja 2012 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, którego głównym celem jest właśnie transpozycja unijnych przepisów w dziedzinie obronności.

Aktualizacja: Właśnie przeczytaliśmy, iż UZP tłumaczy opóźnienia w implementacji dyrektywy obronnej tym, że "do opracowania projektu niezbędne okazały się informacje z licznych instytucji, o które się zwrócono, jednak wiele odpowiedzi nadchodziło z opóźnieniami, co przedłużyło prace. Przeprowadzono również szerokie konsultacje". Biorąc pod uwagę fakt, że dyrektywa jest z połowy 2009 r. to konsultacje musiały trwać prawie 3 lata! No cóż pozostaje się tylko cieszyć i czekać, aż projekt ujrzy światło dzienne (Blog PZP nadal czeka na rozpatrzenie naszego wniosku o dostęp do informacji publicznej w tym zakresie).

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza