wtorek, 24 lipca 2012

Zamawiający nie może żądać zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych możliwość żądania aktualnego odpisu z właściwego rejestru nie obejmuje zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Urząd Zamówień Publicznych, uzasadniając takie stanowisko, wskazuje na brak ujawnienia w treści wpisu do ewidencji działalności gospodarczej informacji dotyczących upadłości podmiotu. W konsekwencji pojęcie „właściwy rejestr”, o którym mowa w par. 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumunetów, nie obejmuje ewidencji działalności gospodarczej.

Ustawodawca nałożył jednak na zamawiającego obowiązek żądania oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy– Prawo zamówień publicznych. W związku z tym zamawiający od wykonawców, którzy zgodnie z art. 14 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej podlegają wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej, musi wymagać oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 prawa zamówień publicznych.

* * *

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz