wtorek, 28 sierpnia 2012

Nieprawidłowości w przetargu na „Cyfrową Szkołę”

W postępowaniu ogłoszonym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji na dostawę sprzętu komputerowego dla rządowego programu „Cyfrowa Szkoła” naruszono przepisy PZP.

Sprawa dotyczy przetargu ogłoszonego przez MAIC w dniu 27.07.2012 r. (TED.304123-2011, nr ref.: 24/MAC/PN/12). Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa sprzętu komputerowego związanego z realizacją Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa Szkoła.” Zamówienie zostało podzielone na 7 części, które obejmują:
 • Część nr 1: komputery przenośne dla nauczycieli typu notebook w ilości 56 szt. oraz komputery przenośne dla uczniów netbook typ 1 w ilości 216 szt.
 • Część nr 2: komputery przenośne dla uczniów netbook typ 2 w ilości 166 szt.
 • Część nr 3: tablety typ 1 w ilości 318 szt.
 • Część nr 4: tablety typ 2 w ilości 146 szt.
 • Część nr 5: tablice interaktywne w ilości 17 szt., projektory multimedialne typ 1 (o krótkiej ogniskowej) w ilości 17 szt., projektory multimedialne typ 2 w ilości 39 szt. oraz przenośne ekrany projekcyjne w ilości 39 szt.
 • Część nr 6: routery ze zintegrowanymi switchami i punktami dostępowymi sieci bezprzewodowej w ilości 24 szt., punkty dostępowe sieci bezprzewodowej (AP) w ilości 107 szt.
 • Część nr 7: zestawy aktywnych głośników komputerowych w ilości 56 szt., kamery cyfrowe w ilości 141 szt., skanery płaskie w ilości 56 szt. oraz tablety graficzne w ilości 11 szt.

Termin składania ofert ustalono na dzień 5.09.2012 r.. Zamawiający szacuje wartość przetargu na poziomie 1 000 000 – 2 000 000 zł bez VAT. Dokumentacja przetargowa dostępna jest na stronie WWW Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Niestety w trakcie analizy dokumentacji przetargowej przez eksperta Fundacji stwierdzono naruszenie przepisów PZP w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Dotyczy to w szczególności wskazań nazw systemów operacyjnych jakie w SIWZ umieścił zamawiający przy poszczególnych zestawach komputerowych jakie chce nabyć, tj:
 • „System operacyjny: Microsoft Windows 7 (lub nowszy) lub równoważny” (str. 21)
 • „System operacyjny Microsoft Windows 7 (lub nowszy) lub równoważny.” (str. 22)
 • „System operacyjny: oparty o jądro Linux lub równoważny.” (str. 24)
 • „System operacyjny Android Honeycomb (lub nowszy) lub równoważny” (str. 25)
 • „System Operacyjny iOS lub równoważny” (str. 26)
W każdym z wymienionych powyżej przypadków pojęcie „równoważności” systemów określono bardzo niedokładnie i nieprecyzyjnie, w sposób, który de facto uniemożliwia złożenie oferty „równoważnej”, tym samym naruszono przepisy PZP. Warto bowiem zauważyć, że stosowanie nazwy własnej z dopuszczeniem równoważności może występować wyłącznie wtedy, gdy jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Jednak wszystkie ww. przesłanki muszą być spełnione kumulatywnie i to zamawiający jest zobligowany udowodnić ich istnienie. Dopuszczając możliwość składania ofert równoważnych, zamawiający jest obowiązany do precyzyjnego określenia parametrów technicznych i wymagań jakościowych, gdyż bez takiego ich określenia nie istnieje możliwość ich porównania. W przedmiotowym postępowaniu przesłanki określone w art.29 ust.3 umożliwiające zamawiającemu użycie nazwy własnej, produktu, producenta nie są spełnione łącznie, tym samym użycie nazwy własnej oprogramowania (produktu i producenta) z pozornym wyłącznie (nie opisanym dokładnie i wyczerpująco znaczeniem równoważności), stanowi naruszenie podstawowych zasad prawa wspólnotowego i krajowego.
 
Ponadto zamawiający dokonując opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ wskazując konkretne produkty konkretnego producenta oprogramowania naruszył również art. 7 PZP, który nakazuje zapewnić zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Wskazanie z nazwy konkretnego systemu operacyjnego z góry nakreśla bowiem oczekiwania zamawiającego i sugeruje wykonawcom zaproponowanie właśnie tego produktu. Trudno bowiem spodziewać się, aby wykonawcy zaproponowali inny system operacyjny – rodziłoby to bowiem obawy o możliwość odrzucenia takiej oferty z powodu nie spełnienia (nieprecyzyjnych) warunków równoważności.

W związku ze stwierdzonym naruszeniem przepisów PZP w niniejszym przetargu Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania skierowała do zamawiającego
pismo interwenyjne (można zapoznać się z nim tutaj) z wnioskiem o wprowadzenie zmian w SIWZ i tym samym dostosowanie opisu przedmiotu zamówienia do PZP.
 
Pozostaje mieć nadzieję, że MAIC stojący na straży cyfryzacji w Polsce uwzględni przesłane uwagi. Trudno byłoby bowiem zrozumieć sytuację, w której jeden ze sztandarowych rządowych programów jakim jest „Cyfrowa Szkoła” na samym starcie będzie budził wątpliwości i stwarzał poczucie niedopracowania.
 
* * *
Autor: Ryszard Michalski, źródło: Prawidłowe Przetargi Publiczne IT

1 komentarz:

 1. Dodatkowo chciałbym zaznaczyć jeszcze inną ciekawą sprawę związaną z tym przetargiem. Czas dostawy.
  Zamawiający zaznaczył w umowie, że dostawa musi być zrealizowana w przeciągu 14 dni. Wraz z instalacją sprzętu.
  Po pierwsze: znaczne ilości komputerów, których, ot tak, nie dostaniesz, nie ściągniesz w przeciągu jednego dnia, ba, nawet tygodnia, np. część I. Nawet największe polskie hurtownie nie posiadają takiej ilości sprzętu. Pozostają magazyny europejskie.
  Po drugie: Zamawiający wymaga dostarczenia (w przeciągu 14 dni) tych komputerów do około 25 miejsc. Oczywiście, jeżeli się nie mylę, nie musi to być 25 miejscowości, ale jeżeli okaże się, że tak, to Wykonawca może być ugotowany ...
  Proszę sobie wyobrazić. Ściągnąć ponad 250 komputerów i rozwieść to wszystko (wraz z wniesieniem, instalacją) do 25 miejsc z całej Polski .... i tylko 14 dni. Zamawiający chyba trochę przesadził z terminem....

  OdpowiedzUsuń