wtorek, 7 sierpnia 2012

"Warunek odległości" nie może dyskriminować wykonawców

Częstokroć w przetargach na usługi cateringowe można spotkać się z warunkiem stawianym przez zamawiających, aby żywność była produkowana w niewielkiej odległości do punktu, gdzie ma być dostarczana, co ma zapewnić jej świeżość i wysoką jakość. Zamawiający nawet podają w specyfikacji istotnych warunków zamówienia maksymalną odległość na jaką żywność może zostać dostarzczona (np. 7 km). Niestety, jest to niedozwolone.

Warunki udziału w postępowaniu stanowią doprecyzowanie warunków wskazanych przez ustawodawcę w treści art. 22 PZP. Nie sposób jednak uznać, iż warunek miejsca przygotowania, lub odległości, mieści się w powyższym katalogu, który zawiera warunki dotyczące: uprawnień, wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim, sytuacji ekonomicznej i finansowej.

W przypadku ustalenie takiego warunku w przetargu przez zamawiającegom, z całą pewnością można mu zarzucić naruszenie art. 7 ust. 1 PZP, czyli zasady równej konkurencji, zgodnie z którą zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Catering: nie można preferować lokalnych firm

* * *

Więcej na temat warunków przetargu:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz