wtorek, 7 sierpnia 2012

Zamawiający nie może skarżyć wyników kontroli doraźnej

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 9 lipca 2012 r. (sygn. akt V SA/Wa 1435/12) odrzucił skargę zamawiającego Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na zawiadomienie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o ostatecznym rozpatrzeniu zastrzeżeń skarżącego od wyniku kontroli doraźnej (art. 167 ust. 5 PZP). 

Powyższe rozstrzygnięcie WSA w Warszawie jest zgodne z utrwalonym już orzecznictwem sądów administracyjnych. Podobna interpretacja:
- postanowienie NSA z dnia 7 października 2011 r., sygn. akt II GSK 1932/11;
- postanowienie WSA w Warszawie z dnia 8 czerwca 2011 r., sygn. akt V SA/Wa 171/11; 
- postanowienie WSA w Warszawie z dnia 30 grudnia 2011 r., sygn. akt V SA/Wa 1742/11;
- postanowienie NSA z dnia 13 października 2011 r., sygn. akt II GSK 1189/11.

W uzasadnieniu postanowienia WSA w Warszawie wskazał, że czynność zawiadomienia o ostatecznym rozpatrzeniu zastrzeżeń od wyniku kontroli doraźnej nie wpływa w sposób władczy na sytuację prawną podmiotu kontrolowanego. Nie nakłada na niego żadnych obowiązków, ani nie przyznaje mu żadnych praw. Z tych względów zawiadomienie o ostatecznym rozpatrzeniu zastrzeżeń od wyniku kontroli doraźnej nie podlega kontroli sprawowanej przez sądy administracyjne, o której mowa w art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.). Oznacza to, że skarga na zawiadomienie o ostatecznym rozpatrzeniu zastrzeżeń od wyniku kontroli doraźnej podlega odrzuceniu jako niedopuszczalna.

* * *

źródło: UZP

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz