wtorek, 7 sierpnia 2012

Wnoszenie wadium przez podmiot trzeci - orzecznictwo

Nie tak dawno przeczytałem w Dzienniku Gazecie Prawnej, iż wadium wcale nie musi być wnoszone przez wykonawcę osobiście. Faktycznie, PZP tego nie wymaga a podstaw do takiego żądania możnaby co najwyżej szukać w funkcji jaką pełni wadium (zapory finansowej zapewniającej przystąpienie do przetargu jedynie osób zainteresowanych).

Niestety we wspomnianym artykule była to tylko opinia autora, niepoparta żadnym stanowisikiem doktryny czy orzecznictwa.

Postanowiliśmy więc poszukać i udało nam się znaleźć kilka orzeczeń, które popierają powyższą tezę.


Orzeczenia:

- KIO/UZP 132/10,
- UZP/ZO/0-1337/06,
- KIO 2793/11,
- VIII Ga 65/12,
- KIO 126/11.

* * *
Autor: Witold Jarzyński

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz