środa, 12 września 2012

Międzynarodowa konferencja dot. koncesji


Urząd Zamówień Publicznych organizuje w dniu 27 września 2012 r. w Warszawie, międzynarodową konferencję poświęconą zagadnieniu koncesji na roboty budowlane i usługi.

Projekt dyrektywy w sprawie udzielania koncesji jest przedmiotem, toczących się obecnie na forum europejskim, prac w ramach modernizacji regulacji prawnych dotyczących zamówień publicznych. Intencją Urzędu Zamówień Publicznych jest stworzenie dla przedstawicieli państw członkowskich, zagranicznych i krajowych organów publicznych, przedsiębiorców, a także instytucji unijnych pełniących kluczową rolę w procesie legislacyjnym, międzynarodowego forum do dyskusji na temat ww. projektu dyrektywy. Celem konferencji jest również przybliżenie jej uczestnikom regulacji prawnych i doświadczeń w zakresie udzielania koncesji wybranych krajów Unii Europejskiej.

Konferencja odbędzie się w Hotelu Lord w Warszawie (Al. Krakowska 218). Udział w konferencji jest bezpłatny. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie formularza i przesłanie na adres mailowy: Marta.Wosiecka@uzp.gov.pl w terminie do 17 września br. W związku z ograniczoną liczbą miejsc, uprzejmie informujemy, że w pierwszej kolejności przyjmowane będą zgłoszenia przedstawicieli instytucji publicznych. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz