czwartek, 13 września 2012

Prezes UZP przekazał projekt nowelizacji PZP dot. podwykonawstwa do rozpatrzenia przez Komitet Stały Rady Ministrów

Jak informuje oficjalna strona Urzędu Zamówień Publicznych, Prezes UZP przekazał projekt nowelizacji PZP dot. podwykonawstwa do rozpatrzenia przez Komitet Stały Rady Ministrów. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych został wpisany do Wykazu prac legislacyjnych i pozalegislacyjnych Rady Ministrów pod numerem UD37 oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Zamówień Publicznych http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;2107 i w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny”.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz