wtorek, 11 września 2012

Umowa PPP – pamiętaj o opinii RIO

Pomimo wielu zalet partnerstwa publiczno-prywatnego, w opinii wielu samorządowców podstawowym atutem realizowania inwestycji w tej formule jest możliwość nie uwzględniania w długu JST zobowiązań z tytułu PPP. O wymogach i prawnych trudnościach w stosowaniu słynnej decyzji EUROSTAT napisano już wiele, a wątpliwości wciąż nie zostały rozwiane. Jak zatem gmina planująca zawarcie umowy PPP (w trybie Prawa zamówień publicznych) może wiarygodnie ocenić wpływ kontraktu na swoje zadłużenie? Dokonać tego może na jej wniosek jedynie właściwa Regionalna Izba Obrachunkowa.
 
Więcej na ten temat w artykule Damiana Michalaka: Umowa PPP – pamiętaj o opinii RIO

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz