wtorek, 23 października 2012

Jak obliczyć wartość zamówienia na roboty budowlane?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.) Zamawiający, który udziela łącznego zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, ma obowiązek określenia wartości zamówienia publicznego w oparciu o planowane koszty prac projektowych oraz planowane koszty robót budowlanych. Wyliczenie wartości planowanych kosztów robót budowlanych i prac projektowych można podzielić na trzy etapy, a mianowicie:

- Obliczenie planowanych kosztów robót budowlanych
- Obliczenie planowanych kosztów prac projektowych
- Zestawienie kosztów (Wyliczenie wartości zamówienia).


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz