środa, 10 października 2012

Zjazdy Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych


APEXnet Centrum Szkoleń Administracji Publicznej od 2008 roku organizuje Zjazdy Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych, które gromadzą najwybitniejszych znawców tematyki oraz pasjonatów.

W dniach 15 - 16 listopada 2012 już po raz IX na spotkaniu pojawi się znamienita kadra i wszyscy, chcący owocnie spędzić czas w gronie osób, które na co dzień zajmują się organizacją postępowań o udzielenie zamówień publicznych bądź są za nie odpowiedzialne. W spotkaniu wezmą udział: pan Jerzy Czaban, pan Grzegorz Czaban i pan Łukasz Czaban oraz pani Ewa Wiktorowska, którzy na bieżąco śledzą zmiany prawne dotyczące zamówień publicznych.

Celem organizacji IX Zjazdu Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych jest dyskusja na temat najbardziej kontrowersyjnych obszarów realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,  zarówno do strony Zamawiających jak i Wykonawców. Eksperci poświęcą wiele uwagi aktualnym zmianom prawnym, które wprowadzi nadchodząca nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych.

W programie Zjazdu:

Pierwszy dzień

9:00 - 9:30  Rejestracja i przywitanie uczestników

9:30 - 11:00  DYSKUSJA PLENARNA: Współczesna rola specjalisty ds. zamówień publicznych
Dyskusję poprowadzą: Grzegorz Czaban, Łukasz Czaban - moderator Jerzy Czaban

11:00 - 11:15  Przerwa kawowa

11:15 - 13:15  Dialog techniczny – martwy przepis czy szansa na zwiększenie efektywności zamówień publicznych? – Grzegorz Czaban

13:15 - 14:00  Lunch

14:00 - 15:30  Pozacenowe kryteria oceny ofert na roboty budowlane – Łukasz Czaban

15:30  Zakończenie pierwszego dnia konferencji

Drugi dzień

9:30  Rozpoczęcie drugiego dnia konferencji

9:30 - 11:00  Wykład z dyskusją: Szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane w projektach infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków publicznych w świetle nowej definicji „obiektu budowlanego” Ewa Wiktorowska

11:00 - 11:15  Przerwa kawowa

11:15 - 13:15  Wykład z dyskusją: Wykluczanie wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej – obiektywna konieczność czy „sztuczny” problem wymyślony przez ustawodawcę? – Jerzy Czaban

13:15 - 14:00  Lunch

14:00 - 15:30  Wykład z dyskusją: „Zła ustawa, czy złe nawyki?”? – przykłady z praktyki
Jak Zamawiający utrudniają sobie stosowanie ustawy? Grzegorz Czaban

15:30  Podsumowanie i zakończenie IX Zjazdu

Termin i miejsce:

15 - 16 listopada 2012 r., Warszawa – Hotel Lord 

Patroni wydarzenia:

PKPP Lewiatan, PUBLICZNI.PL, Blog Prawa Zamówień Publicznych, PressInfo, Eurobudowa, Przetargi-Komunikaty

Szczegóły i formularz zamówienia:

Zapraszamy wszystkich, którym z różnych względów bliska jest tematyka zamówień publicznych!

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz